Het machinebeheerplan van Booij Machinetechniek.
Machinepark up to date, kosten beheersbaar

Door onze ervaring zien wij dat veel storingen, stilstand en bijkomende kosten worden veroorzaakt door het niet planmatig uitvoeren van onderhoud. Het vergt geen toelichting welke nadelige gevolgen dit voor een organisatie kan hebben. Het machinebeheerplan van Booij Machinetechniek biedt hiervoor een systematische oplossing.

Onze visie
Door onze specialisatie in machinebeheer weten wij dat de prioriteit vaak ligt bij productie en dat onderhoud hierdoor regelmatig wordt doorgeschoven. Dat is de reden waarom Booij Machinetechniek een machinebeheerplan heeft ontwikkeld waarin het oplossen van deze problematiek de doelstelling is. Invulling geven aan het structureren, plannen en uitvoeren van het prefentief onderhoud van het machinepark. Om storingen en bijkomende kosten te kunnen reduceren, om de productiecapaciteit binnen de organisatie te waarborgen en om de levensduur van het machinepark te verlengen.

Focus op de haalbaarheid van het onderhoud
Onze focus ligt niet om u te overtuigen dat wij in staat zijn goed en planmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Dat vinden wij na al die jaren als specialist binnen de foodsector min of meer vanzelfsprekend. Het is voor u veel interessanter dat wij samen met u een aanpak kunnen bedenken waarmee de continuïteit van het onderhoud wordt gewaarborgd. Omdat de praktijk aangeeft dat dit vaak de oorzaak van veel problemen is. Daarom stellen wij het Machinebeheerplan exact af op uw organisatie. Zoals u het wenst en wat belangrijker is, passend binnen uw bedrijfsvoering en productieplanning.

Een onderhoudsplan voor uw machinepark
Om de continuïteit van het onderhoud voor uw machinepark te waarborgen, hanteert Booij Machinetechniek een systematische aanpak, afgestemd op uw machinepark. Een goede inventarisatie van uw machinepark vormt de basis waarop wij samen met u invulling kunnen geven aan de onderhoudsbehoefte, het risicomanagement, de planning en uitvoering. Daarmee waarborgen wij de continuïteit van het preventieve onderhoud en houdt u de kosten voor onderhoud inzichtelijk en beheersbaar.

Inventarisatie
Wij inventariseren uw machinepark en brengen de onderhoudsbehoefte in kaart. Op basis hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden samen met u vastgelegd.

Risicomanagement
Preventief onderhoud is risico-management. Welke risico’s zijn acceptabel en waar dient preventief onderhoud gepleegd te worden? Samen met u wordt dit bepaald in het onderhoudsplan.

Planning
Wat zijn de meest ideale momenten binnen uw organisatie voor preventief onderhoud. Samen met u bepalen wij dit en vertalen het naar een onderhoudsjaarplanning.

Uitvoering
Booij Machinetechniek bewaakt de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Bij productie-prioriteiten wordt de planning in samenspraak met u aangepast.

 

Onze monteurs zijn getraind en/of
werken conform de volgende
richtlijnen


Booij Machinetechniek


Zwettestraat 29-05 | 8912 AV Leeuwarden | Telefoon (058) 843 0095 | info@booijmachinetechniek.nl