Het onderdelenbeheer van Booij Machinetechniek
verkort stilstand bij storingen

Storingen zullen altijd voorkomen, hoe doordacht preventief onderhoud ook is. Met de juiste
documentatie en spare parts verhelpt u incidenten snel en effectief. Daardoor hoeft een storing nooit
langer te duren dan strikt noodzakelijk. Hiervoor heeft Booij Machinetechniek het onderdelenbeheer ontwikkeld.

Onze visie
Het voorkomen van storingen aan uw machinepark is voor uw organisatie van groot belang. Preventief onderhoud is en blijft hiervoor de beste aanpak om storingen en bijkomende kosten te kunnen reduceren, om de capaciteit binnen de organisatie te waarborgen en om de levensduur van het machinepark te verlengen. Helaas kan niemand storingen voorkomen. Door onze ruime ervaring met onderhoud en beheer van machines zien we dat bij storingen de beschikbaarheid van onderdelen een belangrijk onderdeel is bij de snelheid waarmee storingen en stilstand opgelost kunnen worden.

Verkorten van stilstand bij storingen
Naast de aandacht die wij besteden aan maximaal onderhoud van uw machinepark, kan Booij Machinetechniek ook invulling geven aan onderdelenbeheer, waarmee stilstand bij storingen tot een minimum wordt beperkt. Met het onderdelenbeheer zorgen wij ervoor dat de onderdelen, die essentieel zijn voor het waarborgen van de bedrijfszekerheid, altijd op voorraad liggen en kunnen worden gebruikt op het moment van storingen. Dit betekent voor uw organisatie dat u een vangnet heeft waarmee u storingen altijd snel kunt oplossen zodat u verder kunt met uw productie.

Onderdelenbeheer voor uw machinepark
Vanuit onze expertise en in samenspraak met uw technische medewerkers, maken wij een inventarisatie van die onderdelen die binnen de urgentiecategorie vallen of waarvoor langere levertijden gelden. Deze onderdelen worden door ons besteld of op maat gemaakt en vertaald naar een inzichtelijk voorraadoverzicht voor uw machinepark. Een waardevolle aanvulling waarmee u de productiecontinuïteit beter waarborgt. Ook bij storingen en stilstand.

Inventarisatie
Wij inventariseren uw machinepark en brengen de onderdelen in kaart die voor de continuïteit van de machines het meest essentieel zijn.

Bestellen - fabriceren
Deze urgentie-onderdelen worden besteld of door de specialisten van Booij Machinetechniek op maat voor uw machinepark gefabriceerd.

Planning
Alle urgentie-onderdelen worden verwerkt in een voorraadoverzicht. Booij Machinetechniek bewaakt de voorraad en houdt dit op het gewenste voorraadniveau.

Uitvoering
Mocht er zich een storing aanmelden, dan kan Booij Machinetechniek vanuit de onderdelenvoorraad snel en adequaat de stilstand oplossen zodat u verder kunt. Totaal ideaal.

 

Onze monteurs zijn getraind en/of
werken conform de volgende
richtlijnen


Booij Machinetechniek


Zwettestraat 29-05 | 8912 AV Leeuwarden | Telefoon (058) 843 0095 | info@booijmachinetechniek.nl